Disseny i publicitat

 • 1. Teoria: storytelling, retòrica viusal, entorn, projectes i unitats didàctiques
 • 2. Identitat corporativa
 • 3. Envasos
 • 4. Disseny Gràfic
 • 5. Imaginari col·lectiu: publicitat conscient, consens. Disseny audiovisual
 • 6. Disseny web
 • 1. Teoria

  Publicitat: Activitat comunicativa, encaminada a aconseguir uns objectius dintre la comercialització, procés de posar un producte en venda utilitzant el màrqueting. Investiga i analitza el públic i el context social, oral, visual i audiovisual.

  Objectiu: persuadir: modificar el comportament de compra. Recursos racionals (denotatiu) i/o emotius (connotatiu).

  Juga amb la identificació, l’impacte social

  Què fan, a part de vendre? Creen: hàbits de consum, plaer, tendències, necessitats (racionals i emocionals) estils de vida, comportaments, estereotips (imatge o idea acceptada per un grup o societat, immutalbe; procedent de la reproducció d’imatges amb formes fixes, caràcters no mòbils, imatges mentals que mediatitzen la nostra relació amb la realitat i serveixen per analitzar i definir la realitat de forma general, creant accions de poder, donant arquetips i construint la idealització, els cànons de bellesa, i els valors socials. Ex de models femenins estereotipats “dona-objecte, femme fatale, femme-enfant, dona submisa” Ex de models masculins “home-objecte, home submís, dominador. Ex generals “joves, blancs, occidentals, semi-despullats, prims amb mirades perdudes o desafiants.”

  Tenen en compte els rols socials (sexe, edat, estatus, racial, estètica)

  Joc de la composició: PESAT / AIRE / CONCENTRAT / LATERAL

  DISSENY D’UN CARTELL amb figures retòriques.

  https://codewebbarcelona.com/blog/mejores-carteles-2021-2022/

  Vigilar les faltes ortogràfiques, la composició, el color, l’exportació a PDF

  Metàfora ( traslladar el sentit propi del terme a un altre)

  Personificació (atribuir qualitats humanes a éssers no racionals, objectes, fenòmens naturals,)

  Hipèrbole (augmentar o disminuir una qualitat sobre quelcom, fent una exageració. )

  El·lipsis (eliminació deliberada)

  Diferents formes: nominació del producte, mostra la marca com a atribut, qualitats del producte, identificació.

  A on apareixen? Correu directe, material al punt de venda, product placement, xarxes socials, TV, WEB, publicitat encoberta.

  Campanyes: llançament, periòdiques, de reforç, precampanyes, contracampanyes…

  Treballar la publicitat és treballar la forma, el concepte i el procés artístic:

  Treballar la publicitat, també vol dir, sé conscients de la HISTÒRIA:

  Babilònia, Egipcis, Pompeia: textos publicitaris

  Grècia i Roma: amb música, suports de fusta, papir als murs.

  Edat Mitjana: Xilografia

  Impremta Gutenberg 1450.

  Nicephore Niepce: fotografia 1816

  Publicitat moderna: XVIII. EUA i Gran Bretanya: Revolució Industrial: surten agències, es valora la creativitat. Inclouen fotografies. Moviment Modernista: desenvolupament estètic de la publicitat (Tolousse Lautrec).

  1930: Brain Storming

  Després de la Segona Guerra Mundial: estudis de mercat

  Catalunya capdavantera en el sector publicitari: estudis de publicitat amb anàlisis psicològica. Agències publicitàries

  1895: AIDA (Atracció, Interès, Desig, Acció)

  s.XX: neó, cine, TV

  s.XXI: Internet, youtubers.

  La publicitat + storytelling + retòrica visual + ambient media: PWP (gisela)

  2. Identitat corporativa

  Tota corporació, empresa, té una imatge identitària. La identitat corporativa doncs és trobar aquesta imatge amb un logo i un eslògan, triant la tipografia, el color, la forma i concepte més adequat.

  PWP logo i eslògan (gisela)

  bestlogos.com

  Pràctica: Fes un Logo (https://www.photopea.com/) / canva.com

  Pràctica: Incorpora un eslògan

  Omple: Imatge / Tipografia del nom / Eslògan + correcció ortogràfica / Què incorporo de l’entorn? / Quins colors hi poso que tenen a veure amb el producte? / Per quin tipus de públic va dirigit el logo?

  3. Envasos

  1-Anàlisi de mercat amb el públic objectiu, recerca d’objectes existents.
  2-Seleccionar la forma (prisma, piràmide, poliedre regular), fer proves amb 3D de la forma i el material (cartó, cartopluma, paper, cartolina, fusta…)
  3-Seleccionar i provar el disseny gràfic
  4-Dibuix del prototip amb cònica o isomètrica
  5-Construcció de la maqueta
  6-Anàlisi de mercat amb el públic objectiu. Validació i retocs.

  4. Disseny Gràfic

  El cartell: PWP cartell (gisela)

  5. Imaginari col·lectiu: publicitat conscient, consens. El disseny audiovisual

  Editar imatge i so: Enllaç a audiovisuals

  Creació de realitats i opinions.

  Veïnatge Universal (Marshall McLuhan) “concepte es refereix a la idea que a causa de la velocitat de les comunicacions tota la societat humana començaria a transformar-se, i es tornaria a l’estil de vida d’un vilatge o aldea, això és, el progrés tecnològic faria que totes les persones del planeta començarien a conèixer-se els uns als altres i a intercomunicar-se de manera instantània.”

  La publicitat emocional vs racional.

  https://ciutadaniacritica.wordpress.com/

  Publicitat conscient:

  Productes i medi ambient (Compra, llença, compra: https://www.youtube.com/watch?v=tylsU1UlUS4)

  Publicitat encoberta (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/menors-i-publicitat-encoberta-a-les-xarxes-socials/video/5989086/)

  La publicitat pot vendre un món millor?


  Sigues ciutadà crític:

  I tu, quin diari compres? TV3. 30minuts

  http://disenosocial.org/las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/

  Actua, TV i ràdios lliures…  sigues agent de canvi.

  TvLimón +info: article de María y Sarah Muñoz per escuelapopularcineytv

  + info: r90.org

  +info: http://lalulula.tv/

  Simon Sinek: How great leaders inspire action:

  Decisió per consens

  Joc dels coixins! (dividir grup en 3, missió diferent)

  Decisió per consens: tenir en compte la minoria que no està d’acord per millorar la proposta.

  Sociocràcia “Govern entre socis”: manera de decidir o manera de governar que permet un grup (des d’una família, a un país) comportar-se com un organisme viu i autoorganitzar.

  (és millor saber per avançat de què es parlarà  “trucar o enviar email al grup perquè pugui començar a pensar”).

  A l’hora de discutir: ronda de mig minut exposant.

  Mans:  1: informació necessària / 2: Proposta clara / 3: Opinió

  Rols: facilitador /escriptor d’acta / apuntador / temps / ambient emocional / papers de persones que no hi són.

   

   

   

   

  .

  Possibles pràctiques: anunci audiovisual de valors amb grup classe.

  6. Disseny web

  Amb google sites

  7. Manual i Visual Thinking

  Procés creatiu:

  Visual thinking: eina per bolcar i manipular idees a través de dibuixos simples amb mapes: per entendre, definir objectius, identificar problemes, descobrir solucions, simular processos i generar noves idees.

  El nostre cervell està dissenyat per entendre i processar imatges (menys esforç que textos). A l’entrar pels ulls i no només per la ment, es desperta la capacitat de comprensió i síntesis.

  Manual Thinking: llibre amb material i propostes per utilitzar el visual thinking.

  Guia per treballar amb  visual thinking PDF (Gisela)

  Altres recursos:

  Publicitat en l’era digital: reflexions per a tots els públics:

  Unitat didàctica 9. Això també és publicitat

  Unitat didàctica 10. Saben el que volem?

  Projecte d’aula 3. Anunciem valors!

  Itinerari transversal. Perspectiva de gènere. Anuncis no sexistes