Disseny i publicitat

 • 1. Teoria: storytelling, retòrica viusal, entorn, projectes i unitats didàctiques
 • 2. Identitat corporativa
 • 3. Envasos
 • 4. Disseny Gràfic
 • 5. Imaginari col·lectiu: publicitat conscient, consens. Disseny audiovisual
 • 6. Disseny web
 • Joc de la composició

  -pesat

  -aire

  -concentrat

  -lateral

  1. Teoria

  Publicitat: Activitat comunicativa, encaminada a aconseguir uns objectius dintre la comercialització, procés de posar un producte en venda utilitzant el màrqueting. Investiga i analitza el públic i el context social, oral, visual i audiovisual.

  Objectiu: persuadir: modificar el comportament de compra. Recursos racionals (denotatiu) i/o emotius (connotatiu).

  Juga amb la identificació, l’impacte social

  Què fan, a part de vendre? Creen: hàbits de consum, plaer, tendències, necessitats (racionals i emocionals) estils de vida, comportaments, estereotips (imatge o idea acceptada per un grup o societat, immutalbe; procedent de la reproducció d’imatges amb formes fixes, caràcters no mòbils, imatges mentals que mediatitzen la nostra relació amb la realitat i serveixen per analitzar i definir la realitat de forma general, creant accions de poder, donant arquetips i construint la idealització, els cànons de bellesa, i els valors socials. Ex de models femenins estereotipats “dona-objecte, femme fatale, femme-enfant, dona submisa” Ex de models masculins “home-objecte, home submís, dominador. Ex generals “joves, blancs, occidentals, semi-despullats, prims amb mirades perdudes o desafiants.”

  Tenen en compte els rols socials (sexe, edat, estatus, racial, estètica)

  Figures retòriques:

  Metàfora ( traslladar el sentit propi del terme a un altre)

  Personificació (atribuir qualitats humanes a éssers no racionals, objectes, fenòmens naturals,)

  Hipèrbole (augmentar o disminuir una qualitat sobre quelcom, fent una exageració. )

  El·lipsis (l’omissió deliberada)

  Diferents formes: nominació del producte, mostra la marca com a atribut, qualitats del producte, identificació.

  A on apareixen? Correu directe, material al punt de venda, product placement, xarxes socials, TV, WEB, publicitat encoberta.

  Campanyes: llançament, periòdiques, de reforç, precampanyes, contracampanyes…

  Treballar la publicitat és treballar la forma, el concepte i el procés artístic:

  Treballar la publicitat, també vol dir, sé conscients de la HISTÒRIA:

  Babilònia, Egipcis, Pompeia: textos publicitaris

  Grècia i Roma: amb música, suports de fusta, papir als murs.

  Edat Mitjana: Xilografia

  Impremta Gutenberg 1450.

  Nicephore Niepce: fotografia 1816

  Publicitat moderna: XVIII. EUA i Gran Bretanya: Revolució Industrial: surten agències, es valora la creativitat. Inclouen fotografies. Moviment Modernista: desenvolupament estètic de la publicitat (Tolousse Lautrec).

  1930: Brain Storming

  Després de la Segona Guerra Mundial: estudis de mercat

  Catalunya capdavantera en el sector publicitari: estudis de publicitat amb anàlisis psicològica. Agències publicitàries

  1895: AIDA (Atracció, Interès, Desig, Acció)

  s.XX: neó, cine, TV

  s.XXI: Internet, youtubers.

  La publicitat + storytelling + retòrica visual + ambient media: PWP (gisela)

  Procés creatiu:

  Visual thinking: eina per bolcar i manipular idees a través de dibuixos simples amb mapes: per entendre, definir objectius, identificar problemes, descobrir solucions, simular processos i generar noves idees.

  El nostre cervell està dissenyat per entendre i processar imatges (menys esforç que textos). A l’entrar pels ulls i no només per la ment, es desperta la capacitat de comprensió i síntesis.

  Manual Thinking: llibre amb material i propostes per utilitzar el visual thinking.

  Guia per treballar amb  visual thinking PDF (Gisela)

  Altres recursos:

  Publicitat en l’era digital: reflexions per a tots els públics:

  Unitat didàctica 9. Això també és publicitat

  Unitat didàctica 10. Saben el que volem?

  Projecte d’aula 3. Anunciem valors!

  Itinerari transversal. Perspectiva de gènere. Anuncis no sexistes

  2. Identitat

  Tota corporació, empresa, té una imatge identitària. La identitat corporativa doncs és trobar aquesta imatge amb un logo i un eslògan, triant la tipografia, el color, la forma i concepte més adequat.

  PWP logo i eslògan (gisela)

  bestlogos.com

  Pràctica: Fes un Logo (https://www.photopea.com/)

  Pràctica: Incorpora un eslògan

   

  3. Envasos

  4. Disseny Gràfic

  El cartell: PWP cartell (gisela)

  5. Imaginari col·lectiu: publicitat conscient, consens. El disseny audiovisual

  Editar imatge i so.


  Estereotip

  Veïnatge Universal (Marshall McLuhan)

  Creació de realitats i opinions.

  Productes i medi ambient (Compra, llença, compra: https://www.youtube.com/watch?v=tylsU1UlUS4)

  Publicitat encoberta (https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/menors-i-publicitat-encoberta-a-les-xarxes-socials/video/5989086/)

  La publicitat pot vendre un món millor?






  Sigues ciutadà crític:

  https://ciutadaniacritica.wordpress.com/

  I tu, quin diari compres? TV3. 30minuts

  http://disenosocial.org/las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/

  Actua, TV i ràdios lliures…  sigues agent de canvi.

  TvLimón +info: article de María y Sarah Muñoz per escuelapopularcineytv

  + info: r90.org

  +info: http://lalulula.tv/

  Simon Sinek: How great leaders inspire action:

  Decisió per consens

  Joc dels coixins! (dividir grup en 3, missió diferent)

  Decisió per consens: tenir en compte la minoria que no està d’acord per millorar la proposta.

  Sociocràcia “Govern entre socis”: manera de decidir o manera de governar que permet un grup (des d’una família, a un país) comportar-se com un organisme viu i autoorganitzar.

  (és millor saber per avançat de què es parlarà  “trucar o enviar email al grup perquè pugui començar a pensar”).

  A l’hora de discutir: ronda de mig minut exposant.

  Mans:  1: informació necessària / 2: Proposta clara / 3: Opinió

  Rols: facilitador /escriptor d’acta / apuntador / temps / ambient emocional / papers de persones que no hi són.

   

   

   

   

  .

  Possibles pràctiques: anunci audiovisual de valors amb grup classe.

  6. Disseny web

  Amb google sites