Dansa

Compendre.

La natura sovint diu que la mort regna arreu

però tot el que es veu és viu.

Els homes fan esforços per compendre i al cap-

davall és el que es viu que es veu.

I és que tot el que és viu és veu.

Enric Casasses

BAILA! vídeo de Cultura Colectiva

Competències, continguts i objectius de l’escenografia i la dansa:

Quines són les competències?

 • la competència artística i cultural
 • la competència comunicativa lingüística i audiovisual.

Quins són els continguts?

 • El món de les arts escèniques i la dansa 
 • Relacionar i interpretar
 • Comunicar i expressar
 • Context social i cultural

Quins són els objectius de la matèria optativa?

 • Identificar, comprendre i explicar els diferents llenguatges escènics.
 • Dissenyar i/o participar en projectes de creació i difusió escènica, assumint diferents rols.
 • Mostrar físicament, en relació amb les diferents arts escèniques, alguns hàbits o comportaments que millorin el desenvolupament físic i artístic.
 • Relacionar els gestos i moviments habituals, i els principals esforços o postures dels diferents tipus d’arts escèniques i de la dansa.
 • Comentar peces teatrals, musicals i coreogràfiques, emprant la terminologia adequada, mostrant respecte i rigor, tenint en compte el valor artístic i el context.
 • Interpretar en grup diferents danses a través de l’aprenentatge de coreografies.
 • Demostrar capacitat per improvisar una seqüència de moviments, lliures o amb una finalitat determinada, i valorar la importància de la improvisació en el teatre i en la dansa.

Organització:

xxx

Història de la dansa:

Bàrbara Raubert

Isadora Duncan”dansa lliure”

Mary Wigman “dansa expressionista”

Martha Graham”modern dance + problemàtiques socials + tècnica dansa contemporània”

Merce Cunningham”abstracció pura+joc+no frontalitat”

Pina Baush “dansa teatre+experiències vitals dels ballarins”

Postmodern dance”inclouen no-professionals, persones amb discapacitats, tecnologia…” la dansa d’ara és una hibridació de totes les tècniques, arguments i no-arguments, i estètiques.

Dansa vista per diferents ballaris, coreografs i teòrics:

Cesc Gelabert

1r: fes un dibuix abstracte al full.

2n: Toni Mira

Vídeodansa per Clàudia Brufau

And So Say All of Us

Antartica the first dance

ASA – L’Appel à la Danse au Sénégal 

Suite TOC. Clara Peya.

Inspiració.

“I’m not interested in how people move, but what moves them.”

Pina Bausch

VÍDEO: “Nuestro miedo más profundo no es creer que somos ineptos, nuestro miedo más profundo es saber que somos poderosos sin medida”. CULTURA COLECTIVA

Maneres de treballar

Exercicis:

Drawing dancing: https://es-la.facebook.com/segnimossi/videos/1641679745913490/

OSHO Kundalini Meditation

OSHO Dynamic Meditation

THE COSMIC WALK

Joc dels maniquins

Joc posar-se enmig de dues persones.

Consciència de ossos, músculs, tendons, pell

Cosciència de ritme (lent, ràpid..)