3r

Mica Angela Hendricks. Dibuix col·laboratiu

Andrea Torres Balaguer “dones sense rostre”

Regina Giménez. (Fons i forma estètica formalista)

-Programa Fotografies de TV3 episodi Retrat.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/fotografies/retrat/video/5642719/

-Exposició virtual: Los estudios de fotografía en Barcelona en el siglo XIX.

https://www.fotografiacatalunya.cat/es/exposiciones/comisariada/els-estudis-de-fotografia-a-barcelona-al-segle-xix

-Google Arts and Culture: Daguerrotips al MNACTEC.

https://g.co/arts/Y7pqX7HtoVnVUA23A

-Pautes metodològiques per a l’observació d’un document d’imatge fotogràfica

http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/fitxes/obsimatge_pautes.pdf

El disseny i les figures retòriques.

IMG_1949 2

Aplicació: pràctica Anish Kapoor.

Una possible pràctica que es podria portar a terme a l’ESO, seria, inspirats en l’obra d’Anish Kapoor, creació individual o en grup d’una peça amb fang i pintada partint d’una forma geomètrica. Exposició conjunta de totes les peces a l’Ajuntament del poble.

En aquesta pràctica podem treballar i valorar l’assoliment de les competències 4 (Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment) i 10 (Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial.) 

L’objectiu d’aprenentatge seria Com aplico la geometria en l’objecte per modificar l’espai? Creació i planificació del projecte. I en aquesta activitat podriem utilitzar tots els criteris d’avaluació de 3r ESO donats al currículum, àmbit artístic, imaginant que l’activitat es desenvolupés en aquest curs. 

Qui sóc, qui mostro que sóc?: Identitat digital, estereotip i l’art per trobar-te.

Contextualització: Treballem l’art i els missatges visuals a l’assignatura d’evip, i posem èmfasis a Identitat digital i Estereotip

Activitat:

1r: Seleccionar 3 fotografies que he penjat últimament a les xarxes, o he passat per mòbil.

2n: Fer una “escultura” amb ulls tancats de fang. Un cop feta, escriure en mig foli, què explica de mi aquesta escultura.

3r: Comparar el text amb les tres fotografies i veure les similituds o diferències.

4t: compartir-ho amb un company (escoltar com aquest company interpreta les dues construccions de personalitat)

5e: tasca lliure: compartir l’aprenentatge de l’activitat amb el grup classe.

Objectius: Donar-se compte de la creació constant del “jo”, Permetre discernir els estereotips autoimposats. Veure com les imatges que compartim creen identitat.

Curs:  Títol: Disseny d’un pamflet amb imatges CreativeCommons, reflexionant sobre la Identitat digital.
Conceptes escollits Pamflet

Drets d’autor amb CreativeCommons

Identitat digital

Coneixement Pedagògic Pamflet: Un pamflet és un gènere literari molt antic que al llarg de les èpoques en què s’ha emprat ha tingut com a objectiu principal satisfer la necessitat de transmetre idees a contracorrent en temps difícils.[1] Per això sol ser breu, d’estil sintètic i directe,[1] generalment agressiu o difamatori.[2] L’estil propi dels pamflets rep el nom de pamfletari.
CreativeCommons: organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius.
Identitat digital: Tota l’activitat que una persona fa a la xarxa genera la seva identitat digital. Aquesta identitat es construeix de manera activa, creant continguts, imatges, vídeos, generant conversa amb altres persones, etc.
Coneixement Disciplinar Pamflets: treballarem múltiples disciplines (text, imatge, pes visual, composició…) edició amb programari especial,…

CreativeCommons: toca múltiples disciplines 

Identitat digital: ens farà reflexionar sobre com ens mostrem en diferents formats.

Coneixement Tecnològic Pamflets: edició d’imatges i text

CreativeCommons: conèixer les bases CC i trobar diferents enllaços per descarrega de treballs

Identitat digital: és necessària per no perdre’ns, o aconseguir un objectiu, a la xarxa.

Títol de l’activitat. Disseny d’un pamflet amb imatges CreativeCommons, reflexionant sobre la Identitat digital.

Amb aquesta activitat volem conèixer què són i com fer pamflets, que són, a on i com firmem amb treballs CC, i reflexionarem sobre com podem incidir en el món a través de la identitat digital.

Els objectius d’aquesta activitat seran conèixer eines d’edició i l’eina del pamflet subversiu, saber i saber utilitzar els CC, reflexionar sobre la construcció de la identitat digital. 

I que finalment, un altre dia, us siguin utils les eines apreses en aquesta activitat.