Bàsic

 • 0. Escalfament i Art thinking

 • 2. Elements formals
 • 2.1. Origen (punt, línia, pla, suport)
 • 2.2. Composició
 • 2.2.1. Format
 • 2.2.2. Figura / Fons
 • 2.2.3. Línies de força
 • 2.2.4. Pes Visual
 • 2.2.5. Equilibri
 • 2.2.6. Ritme / Moviment
 • 2.2.7. Proporció
 • 2.3. Textura
 • 2.4. Tipografia
 • 2.5. Gestalt
 • 2.6. La llum i el color
 • 2.6.1. To
 • 2.6.2. Saturació
 • 2.6.3. Valor
 • 2.6.4. Barreja
 • 2.6.5. Cercle Cromàtic
 • 2.6.6. Harmonia i Contrast
 • 2.6.7. Ritmes Cromàtics
 • 2.6.8. Perspectives Cromàtiques
 • 2.6.9. Interacció
 • 2.6.10. Psicologia del color

 • 3. Missatges Visuals
 • 3.1. Funcions
 • 3.2. Emissor, Missatge (forma i contingut), Receptor
 • 3.3. Plans i Angles
 • 3.4. El còmic i l’Storyboard
 • 3.5. Drets d’autor
 • 3.6. Programari

0. Escalfament:

 • troba el teu Esperit Creatiu (visualització) + dibuixa’l
 • Inventa Metàfores + escriptura creativa en frases + performance
 • Exercici d’escriptura lliure
 • grup + poema + actuació
 • poema en moviment

(Exercicis extrets de PYE Partners for Youth Empowerment. Facilitacion Creativa)

Art thinking: L’Art com….

-un motor pel canvi social.

-pràctiques productores de coneixement.

-una eina per desarticular «la potència performativa de les imatges capitalistes»: aprenen amb les imatges, i saber-les analitzar, ens farà més lliures, menys lligats a l’autocontrol, al consum massiu, a les desigualtats social, a la violència o a la depressió.

-el llenguatge visual: la mare de tots els llenguatges.

-el poder per crear i transformar el nostre propi relat i sortir dels macrorelats imposats.

-un espai per repensar la societat, la bellesa, les identitats, i el posicionament en la vida.

-un remix inesperat de tot el que som, hem vist i hem viscut. Allò local, social i global.

-una acció que mai acaba.

sistema de les arts

Art, artesania i disseny. Definició dels conceptes.

1. Percepció: els sentits + la cultura

Veure: aplicar el sentit de la vista sobre les coses que ens envolten (acte involuntari)

Mirar: fixar la vista sobre una cosa que ens interessa, aïllant-la del seu entorn (acte voluntari)

Percebre: copsar i retenir les característiques d’allò que rebem a través dels nostres sentits i transformar-lo en informació (entendre, quan unim els sentits i la cultura)

Els 5 sentits

La cultura

“La cultura és la creació i realització de valors, normes i béns materials per l’ésser humà. Es pot referir a un període històric o àmbit geogràfic determinat (cultura del Renaixement, cultura catalana);[1] també pot referir-se alhora a tot allò que fa una persona culta i als sentiments o costums d’un poble com a grup. Es pot definir des d’una aproximació axiològica o descriptiva, que es mou entre les oposicions cultura/natura o cultura/societat” Wiki”

La percepció ens fa reflexionar sobre la realitat i la seva imatge. NO TOTS VEIEM EL MATEIX!. Per exemple en les primeres pel·lícules dels germans Lumière, les persones es pensaven que els atropellaria el tren.

El dibuix ens afina la percepció, ja que despertem la mirada, aprenem a mirar, el dibuix és un llenguatge més.

L’art com a mirada fèrtil, ens ajuda a veure les coses quotidianes des d’un altre punt de vista, o des de una nova perspectiva.

Claude Monet. Impressió del sol naixent. (1872) / Marcel Duchamp. Font (1971).

Mirem com la percepció ens enganya:

Imatges ambigües:

imatges ambigues3
imatges ambigues
imatges ambigues1

Il·lusions òptiques:

illusions1
ilusions optiques2

ilusions optiques3

1ilusionsoptiques.jpeg

il.lusions optiques

Figures impossibles:

figura
figura1
figura2
figura3
Escher: Obsesión por lo imposible | Cultura | EL MUNDO
Escher

El dibuix.

https://teresajounou.files.wordpress.com/2012/07/hemisferios1.jpg

L’hemisferi esquerre és més analític, és l’encarregat de la part més racional, la lògica, treballa amb paraules, és més rígid, etc. En canvi, l’hemisferi dret és més holístic, s’encarrega de les funcions creatives, és més intuïtiu, perceptiu, treballa amb llenguatge metafòric i simbòlic, amb imatges, és més flexible, etc.* (extret de TeresaJou)

Dossier Betty Edwards (Drawing on the right side of the brain):

-cara/copa // cara/copa monstre

-dibuix invertit

-aprendre a mirar contorn: mà sense mirar

-objecte natural (verdura / fruita)

-paper arrugat / mà mirant 30% al paper

-objecte natural (excurssió)

-sabates de cordons

-mà agafant un bolígraf, mirant 60% al paper + clarobscurs

Dossier Betty Edwards. Explicació

Visalització Walk into the forest

2. Elements formals

2.1. L’origen:

El punt.

       Element geomètric més bàsic.

       Puntillisme : mescla òptica : el pixel

La línia.

       Successió de punts

       Determina formes i espais

       Es pot representar objectes o idees que encara no existeixen

       Fa més comprensible l’estudi científic (dibuix més clar que fotografia)

Tipus de línies.

       Geomètriques (rectes, corbes, trencades)

con

       A mà alçada

Formes de línies:

       Horitzontal, vertical, obliqua, corba

El pla.

       Un contorn determina un pla

       Un pla té dues dimensions

Plans demostrats amb formes:

       Geomètriques (quadrat, triangle, circumferència)

       Orgàniques (contorn lliure)

El suport.

       2D: paper “cartolina, vegetal, aquarel·la, cartró,… / paret / terra / digital

       3D: espai tipus capsa / habitació / edifici…

2.2. La composició.

Ordre!

Elements de la composició: (eixos o esquemes de la composició / format / figura o fons / pes o equilibri / simetria / ritme o moviment / proporció)

2.2.1. Format:

composicióh
composicióh

2.2.2. Figura / fons:

Resultat d'imatges de figura fons

2.2.3. Línies de força: mireu aquest enllaç!!: La Composicion. Diaz Martos

2.2.4. Pes visual: (+ a dalt, + a la dreta / color, grandària, to)

Resultat d'imatges de pes visual

Resultat d'imatges de pes visual color

 

Resultat d'imatges de el to del color

2.2.5. Equilibri (eix de simetria, simetria axial,  simetria central)

Resultat d'imatges de simetria axial
Resultat d'imatges de simetria central

2.2.6. Ritme o moviment: estàtica, dinàmica

vertical/horitzontal

composicióhocomposicióhe¡

Ritme (moviment amb repetició d’elements)

Resultat d'imatges de ritme visual

2.2.7. Proporció (8 caps). Relació matemàtica sistemàtica de dos elements entre ells i amb les diverses parts d’un conjunt, segons un complex de regles equivalents a les mètriques de la poesia i la música, amb l’objectiu de produir un efecte d’harmonia o bé el de cenyir-se a unes normes teòriques o a unes convencions.

Cosas que me gustan: DA VINCI, LA GIOCONDA y LA DIVINA PROPORCION.
Proporción áurea en... - Filosofía, Arte, Ciencia e Historia | Facebook
Diez obras de arte perfectas gracias a la proporción áurea - Cultura Inquieta

 

2.3. La textura.

        Artificial / Natural

        S’aconsegueix amb línies, frottage, collage, ombres (pròpia / auto-projectada / projectada),…

 

2.4. La tipografia.

        “L’art de col·locar correctament el material d’imprimir, d’acord amb un propòsit específic: el de col·locar les lletres, repartir l’espai i organitzar els tipus amb vista a prestar al lector la màxima ajuda per la comprensió del text.”

— Stanley Morison, First principles of typography (1929)

Captura de pantalla 2016-06-29 a las 13.33.43.png

2.5. Teoria Gestalt.

“La ment configura, a través de certes lleis, els elements que arriben a ella a través dels canals sensorials (percepció) o de la memòria (pensament, intel·ligència i resolució de problemes). En l’experiència del medi ambient, aquesta configuració té un caràcter primari per sobre els elements que la conformen, i la suma d’aquests últims per si sols no podria portar-nos, per tant, a la comprensió del funcionament mental. Aquest plantejament s’il·lustra amb l’enunciat: “el tot és més que la suma de les parts”, amb el qual s’ha identificat amb major freqüència a aquesta escola psicològica.
 
Resultat d'imatges de llei gestalt
Resultat d'imatges de llei gestalt proximitat
Resultat d'imatges de llei gestalt continuidad
 • Llei del tancament – La nostra ment afegeix els elements que manquen per a completar una figura.1
 • Llei de la semblança – La nostra ment agrupa els elements semblants en una entitat. La semblança depèn de la forma, la grandària, el color i la brillantor dels elements.
Resultat d'imatges de llei gestalt semblança

 • Llei de la proximitat – L’agrupament parcial o seqüencial d’elements per la nostra ment.
 • Llei de simetria – Les imatges simètriques són percebudes com a iguals, com un sol element, en la distància.
Resultat d'imatges de llei gestalt simetria

 • Llei de continuïtat – La ment continua un patró, fins i tot després que aquest desaparega.
 • Llei de la comunitat – Molts elements movent-se en la mateixa direcció són percebuts com un únic element.”
Resultat d'imatges de llei gestalt comunitat

 

Analitzem els quadres

Què hi veig?: Descripció del quadre: format vertical/horitzontal, figura/fons, línies de força, pes visual, equilibri, ritme/moviment, proporció, textura, tipografia, teoria gestalt, color… Què hi entenc? Quines sensacions em dóna?

Meister aus Tahull 001.jpg
Absis central de Sant Climent de Taüll (art romànic 1123)

Què hi veig?: Descripció del quadre: format vertical/horitzontal, figura/fons, línies de força, pes visual, equilibri, ritme/moviment, proporció, textura, tipografia, teoria gestalt, color… Què hi entenc? Quines sensacions em dóna?

Obras de arte El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli.
El naixement de Venus és un quadre del pintor italià Sandro Botticelli. (Renaixement 1482)

Què hi veig?: Descripció del quadre: format vertical/horitzontal, figura/fons, línies de força, pes visual, equilibri, ritme/moviment, proporció, textura, tipografia, teoria gestalt, color… Què hi entenc? Quines sensacions em dóna?

obras de arte El beso, Gustav Klimt
El bes o El petó (original en alemany: Der Kuss) és una obra del pintor austríac Gustav Klimt (Simbolisme 1907)

Possibles Pràctiques:

Puntillisme: dibuixar amb punts de color, pintar amb punts de color i no amb línies
Contorn: descobrir que hi ha línies de contorn interiors que ens serviran per donar detall
Làmpades: creació de 3D amb l’ombra, saber d’on ve la llum per expressar realitat
Frottage: unificació d’idea, despertar l’imaginari, aprendre crear textures
Dinosaure: aprendre a ampliar dibuixos tenint el compte les proporcions, visió global del dibuix
Tipografia: veure les qualitats de les diferents tipografies: suaus, agressives, antigues, elegants…
homecavall

 

2.6. La llum i el color.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-eugenia-balcells/1570441/

 1. To: el color ex: vermell

 2. Saturació: puresa de color (sense blanc, ni negre)

 3. Valor: lluminositat d’un color respecte a un altre:

Fitxer:Grafica de color HSV.gif - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

4. Barreja de Color: (Additiva, subtractiva, partitiva). Mescla Additiva: RGB: red, green, blue (digital)Mescla Subtractiva: CMYK: cian, magenta, yellow, blak (impressores). Partitiva: barreja retiniana “impressionistes”.

llum1

5. Cercle Cromàtic:

freds_calids

6. Harmonia i contrast: harmònics es toquen, contrastats de punta a punta del cercle cromàtic. Colors implosius (dolor dominant, colors neutralitzats, tèrmiques). Colors Explosius: tètrades, complementaris)

harmonico

7. Ritmes cromàtics

El Laberinto Mágico: Ritmes cromàtics (Jordi Artigas, 1978)

8. Perspectives cromàtiques

Artigau: 50 anys capficat en la pintura“Pintor: Artigau”

9. Interacció del color amb contacte amb altres colors, ens donen sensacions diferents. (Albers “Bauhaus”, Eva Heller)

Interacciones cromáticas y percepción del color | El Blog de ...

Possibles Pràctiques:
Roda del Color: creació de tots els colors utilitzant només els primaris
Saturació del Color: degradats de colors, harmònics i contrastats
escala

10. La Psicologia del color

Angélica Dass, “Humanae.” Photo courtesy of the artist.

La psicologia del color. PWP

https://www.ccma.cat/tv3/colors-en-serie/capitols/

https://unventilador.blogspot.com/p/videoart_8.html

Possibles Pràctiques:
3h Colors freds o càlids: aplicació de la gamma de colors freds o càlids, còpia d’imatge
2h Harmònics en el paisatge: utilització dels colors harmònics en paisatge
2h Complementaris: retrat
3h Fotomuntatge: aplicació de tot l’après fins ara
hometriangles

3. Missatges Visuals

3.1. Funcions dels missatges visuals: expressiu, estètic, informatiu, persuasiu.

expressiu: expressa emocions

saturno

 estètic: ensenya bellesa

Noire et Blanche, 1926

informatiu: informa

Mapas: ¿Cómo representan el mundo diferentes países? - RT

Persuasiu: Intenta convèncer, modifica conducta.

"Road marks" poster series

3.2. Emissor, missatge (forma i contingut) i receptor.

Emissor: qui fa el missatge. Poden ser grans companyies amb diversos mitjans o multinacionals. Aquestes poden crear realitats i opinions. Si a un gran públic els agrada, es veu com neixen personatges influents en la cultura “personatges o mitjans estrella”. Poden ser públics o privats.

Missatge (Forma): és la manera com el missatge és presentat: colors, formes, textures…

Missatge (Contingut): és allò que s’està expressant en el missatge, el que es vol dir, i com ho diu.

Receptor: Públic Objectiu: qui rep el missatge (conductors, gent jove,…). A tenir en compte com el diferent públic accepta, escolta i adopta el missatge: com una idea comunicada a través de canals i els temps, entre els membres d’un sistema social, és acceptada i divulgada per les xarxes socials.” Teoria DIFFUSION OF INNOVATION

330px-Diffusion_of_ideas.svg.png

Pràctica: Analitza els següents missatges (Qui és l’emissor, i el receptor? Quina és la forma i el contingut del missatge?)

Exemples a analitzar:

anunci1
anunci2
anunci3
anunci4
anunci5

Estem vivint ara mateix una invasió informativa i de la imatge: crea un imaginari col·lectiu (tota la població, una mateixa idea): Estereotip

3.3. Plans, angles i profunditat.

encuadre-y-angulos-de-vision-2-638.jpg
angulos

Plans i angles

3.4. El cómic i l’Storyboard.

Còmic

-imatge seqüencial (imatge + text)

-precedents de l’art mesopotàmic i la ceràmica grega

Resultado de imagen de ceràmica grega

-el còmic serà l’origen de les pel·lícules d’animació com les de Walt Diseny

Walt Disney's Mickey Mouse. The Ultimate History - Libros TASCHEN

-tant a Amèrica com a Europa es creen personatges famosos que canviaran la nostra visió del món com:

Tintin (França 1929)

Resultat d'imatges per a "tintin"

Astèrix (França 1960)

Resultat d'imatges per a "asterix"

Mafalda (Argentina 1964)

MAFALDA (1964, QUINO) - Ficha de saga en Tebeosfera

Superman (EUA 1938)

Resultat d'imatges per a "superman"

Spiderman (EUA 1962)

Mortadelo y Filemon

Resultat d'imatges per a "mortadelo i filemon"

Daria (1997)

Resultat d'imatges per a "daria comic"

Persepolis (2007)

PERSÉPOLIS INTEGRAL

Capitana Marvel (2019)

LA VIDA DE LA CAPITANA MARVEL

-Còmic és un llenguatge on s’hi relaciones diferents codis (dibuix, pintura, foto, cine) (la taca i la línia és la base, pot haver-hi color) (imatge de gran iconicitat)

visual-i-plastica-eso-1-el-cmic-7-638
bafarada-5.jpg

posiciones-comunes
03
08
b09fcfca20ef60546eb46d12ac6aaef0
Kenneth_chan_storyboard001.jpeg

 

3.5. Drets d’autor.

Copyright i Copyleft / CreativeCommons

copy

copyrigth-copyleft-y-creative-commons
creative-commons11

3.6. Programari.

Open Source

Imatges: Gimp2

Dibuix vectoria: Inkscape

Creació d’animació en 3D vídeo: Blender

Edició de so i música: Ardour (Només per Linux i OS X)

Dibuix en 3D: Sketchup “gratis”

 

Possibles pràctiques:

Crear persones / Crear expressions / Crear paisatges.

Elements del llenguatge del còmic: vinyeta, bafarada, cartutx, onomatopeies, metàfores visuals, línies cinètiques.

DIBUIX: còmic de 2 personatges, 6 plans, 2 angles, paisatge. / FOTOGRAFIA.

VÍDEO: emoticones / walk into the fortest / Utilització del document word amb fotografies.

Storyboard donat el guió.

El viatge de l’Heroi (amb cartes tarot?)

Creació d’un conte, passar-lo a storyboard i a vídeo. (amb cartes tarot?)

REALITZACIÓ D’UN GUIÓ A PARTIR D’UN TEXT

60 contes molt útils per treballar els valors